a

·热点信息

当前位置: 热点信息

| 热点信息

[2018-07-05]

2018届领取毕业和学位证书通知

           2018届毕业生领取毕业和学位证书的通知如下:

专业

领取证书时间

领取地点

注意事项

测控技术与仪器

75日下午13:00--16:30

电院3-113

1、本人领取;2、请携带有效证件(身份证或校园卡);3、离校手续(http://lixiao.sjtu.edu.cn/)办理完毕才能领取;4、教学信息服务网上个人信息填写准确完毕后才能领取

微电子科学与工程

75日下午13:00--16:30

电院3-113

计算机科学与技术

75日下午13:00--16:30

电院3-115

IEEE试点班

75日下午13:00--16:30

电院3-111

电子科学与技术

75日下午13:00--16:30

电院3-111

信息安全

75日下午13:00--16:30

电院3-113

电气工程及其自动化

76日上午8:30--11:30

电院3-115

软件工程

76日上午8:30--11:30

电院3-113

自动化

76日上午8:30--11:30

电院3-113

信息工程

76日上午8:30--11:30

电院3-111

                                          

    请同学们相互转告。

                                                      电院本科教务办

                                                                                                                                                              2018.7.5访问数量:
 a