a

·阶段性工作

当前位置: 阶段性工作 >  分专业

| 分专业

[2018-11-24]

                关于2018级专业分流能力测试成绩核查的补充说明

       2018级专业分流成绩核查需由学生本人至电院3#-115室提交书面申请,考虑到书面提交申请需要一定时间,故将专业分流成绩核查的时间延长至11月24日下午6点,请同学们相互转告。


                                                   电院本科教务办

                                                      2018.11.24


访问数量:
 a