a

·阶段性工作

当前位置: 阶段性工作 >  直升研究生

| 直升研究生

[2012-09-21]

关于上海科大信息学院招收直研学生面试的通知

      上海科大信息学院招收直研学生面试的时间地点9月21日15:00开始。地点:交大闵行校区第五餐饮大楼吉姆丽德西餐厅。
      请携带成绩单、证书等书面材料。
      有申报上科大的同学可一同前往。

 

                                                                                                            电院本科教务办

                                                                                                                 2012.9.21

访问数量:
 a