a

·阶段性工作

当前位置: 阶段性工作 >  直升研究生

| 直升研究生

[2013-09-17]

关于给2010级电子信息科学类本-硕连读试点班学生学积分加分的说明

 

      考虑到2010级电子信息科学类本-硕连读试点班学生所学的英文授课课程的难度,经学院讨论决定并报学校批准,同意在今年推荐选拔直升硕士研究生中,对于该试点班学生,在其前2年所修的以英文授课的必修课程上增加2分后再进行学积分加权平均值计算。特此说明。

 

                                                                                                                 电子信息与电气工程学院

                                                                                                                      2013年9月18日

访问数量:
 a