a

·阶段性工作

当前位置: 阶段性工作 >  交换交流

| 交换交流

[2012-01-02]

关于本科生海外游学经验交流会的通知

各位同学:

    为了让同学们进一步了解学校的交流合作项目以及合作学校的详细情况,兹定于2011年9月14号举办一次本科生海外游学经验交流会,具体如下:

    

    时间:第二周周三(9月14号)晚上6:30-8:30

    地点:东中院4-101

    交流人:交流回校的同学

    

    欢迎感兴趣的同学前往参加!

 

                     注册与学务中心(海外事务中心)

                      2011年9月9号

访问数量:
 a